Jak wygląda życie osób ze spektrum autyzmu?

zycie w spektrum autyzmu

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ spektrum autyzmu różni się w zależności od osoby. Poniżej podajemy jednak kilka typowych doświadczeń i wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się osoba ze spektrum autyzmu. Każda osoba będzie inaczej reagować na otoczenie, a wpływ na to mogą mieć inne osoby, z którymi się styka. Nie należy ignorować tych indywidualnych różnic - są one częścią tego, co czyni każdą osobę wyjątkową.

Trudności w nawiązywaniu przyjaźni

Osoby autystyczne mogą mieć trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi i zawieraniem przyjaźni. Może to wynikać z tego, że wolno im zrozumieć sygnały społeczne, a ich własne zachowanie może wydawać się innym dziwne. Różne osoby z autyzmem mają różne poziomy trudności w tym obszarze. Można im także pomóc, uzyskując wsparcie ze strony profesjonalistów, takich jak wykwalifikowany pracownik socjalny lub doradca. Może to obejmować pomoc w zrozumieniu, jak ich zachowanie wpływa na innych.

Rozmowy i interakcje z ludźmi mogą być trudne

Niektóre osoby ze spektrum autyzmu mają tak zwany "deficyt umiejętności interakcji". Oznacza to, że komunikacja nie jest dla nich procesem automatycznym i mogą być zmuszone do zastanowienia się nad każdym wypowiadanym słowem. Interakcje z innymi mogą być również przetwarzane zbyt szybko, przez co osoba taka "nie zauważa", co druga osoba chciała powiedzieć lub jak zareagowała. Osoba taka może mieć również trudności ze zrozumieniem różnych sygnałów społecznych, takich jak ton głosu czy mowa ciała. Może to utrudniać kontakty z ludźmi, w tym z członkami rodziny i innymi bliskimi osobami.

Znalezienie pracy i zatrudnienia

Znalezienie pracy jest wyzwaniem dla każdego niepełnosprawnego, ale może być szczególnie trudne dla osób ze spektrum autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności z wyjaśnieniem potencjalnym pracodawcom swojego nietypowego zachowania. Mogą mieć również trudności z pracą w zespole lub zrozumieniem pewnych zasad. Pracodawcy mogą również niechętnie zatrudniać osoby ze spektrum autyzmu, obawiając się, że mogą one urazić innych. Wiele osób z autyzmem doświadcza dyskryminacji podczas starania się o pracę, ale może to być także problem dla tych, którzy pracę mają. Osoby autystyczne mogą doświadczać dyskryminacji przy ubieganiu się o pracę. Jeśli dana osoba ma wysokie IQ, dyskryminacja może nie być tak zauważalna. Osoby z wysokim IQ są zazwyczaj w stanie lepiej wyjaśnić swoje talenty i zdolności potencjalnym pracodawcom. Nie oznacza to, że osoby z niższym IQ nie doświadczają dyskryminacji - po prostu dla pracodawców jest ona mniej oczywista.

Zakwaterowanie i edukacja to kluczowe obszary wsparcia

Osoby z autyzmem często mają szczególne potrzeby związane z konkretnymi rodzajami zakwaterowania. Na przykład, mogą potrzebować światła w określonym kolorze, dźwięku o określonym natężeniu lub obecności określonego przedmiotu. Osoby ze spektrum autyzmu mogą również potrzebować wielokrotnego wyjaśniania pytań. Może to stanowić szczególny problem w szkołach, gdzie dzieci ze spektrum autyzmu często potrzebują dodatkowego wsparcia. Szkoły muszą być świadome potrzeb osób ze spektrum, aby mogły stworzyć odpowiednie środowisko. Nauczyciele mogą potrzebować więcej przerw i wyjaśnień niż w przypadku typowych uczniów. Uczniowie z autyzmem mogą także potrzebować więcej czasu na wykonanie zadań, takich jak pisanie wypracowań czy rozwiązywanie zadań matematycznych.

Zaangażowanie społeczne jest ważne dla wielu osób ze spektrum autyzmu.

Wiele osób ze spektrum odczuwa lęk przed sytuacjami społecznymi i może ich unikać. Ważne jest jednak, by osoby te angażowały się w życie społeczności lokalnej. Może to obejmować wolontariat w lokalnej szkole, klubach towarzyskich itp. Osoby z autyzmem często unikają tłumów i dużych grup, ale w mniejszym otoczeniu mogą zachować dystans. Osoby, które interesują się jakimś tematem lub konkretną sprawą, mogą również pomagać innym. Może to obejmować udzielanie informacji, organizowanie imprez lub po prostu oferowanie swojego czasu.

Podsumowanie

Autyzm jest złożonym zaburzeniem, które może wpływać na ludzi w różny sposób. Choć wiele osób z autyzmem ma trudności w życiu codziennym, jest też wiele takich, które prowadzą satysfakcjonujące życie dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół i specjalistów. Najważniejsze jest, aby być otwartym na szukanie i przyjmowanie pomocy, niezależnie od tego, czy dotyczy ona niepełnosprawności, czy innego wyzwania.

Ostatnie wpisy do artykułu

Jak wykorzystać samorzecznictwo do rozwiązywania uświadamiania społeczeństwa?

Samorządność to zdolność do samodzielnego myślenia, decydowania i działania - także w odniesieniu do świadomeg

Czytaj dalej

Co rodzice powinni wiedzieć o autyzmie: Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Czy wiesz, że 1 na 68 dzieci cierpi na spektrum autyzmu? To ponad 3 miliony dzieci w samych Stanach Zjednoczon

Czytaj dalej

Jak wyglądają spotkania osób w spektrum autyzmu?

Podobnie jak wszyscy inni, osoby ze spektrum autyzmu mogą chcieć spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Jednak

Czytaj dalej