Samorzecznictwo (ang. self-advocacy) – ruch obywatelski osób niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną i innymi, propagujący prawo osób niepełnosprawnych do pełnego decydowania o swoim życiu, wypowiadaniu się we własnym imieniu oraz posiadaniu takich samych praw, jak osoby pełnosprawne. Głównym zdaniem ruchu samorzeczniczego jest podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób odmiennych rozwojowo oraz zwiększania ich partycypacji w życiu obywatelskim.

Jak działa Jasna Strona Spektrum?

 • występujemy w mediach;
 • występujemy na konferencjach;
 • spotykamy się lokalnie z rodzicami i specjalistami;
 • piszemy artykuły;
 • prowadzimy blogi;
 • pokazujemy spektrum w różnych działaniach artystycznych;
 • publikujemy książki.

Co planuje Jasna Strona Spektrum?

 • organizację konferencji self-adwokackich w Polsce;
 • wydanie książki o perspektywie osób ze spektrum;
 • szkolenia rozwijające kompetencje miękkie dla self-adwokatów;
 • budowanie sieci wsparcia wzajemnego dla osób ze spektrum autyzmu.