Zespół Aspergera - czym się charakteryzuje?

Zespol Aspergera

Zespół Aspergera (AS) to rodzaj autyzmu, który pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Nie wiadomo, co powoduje AS, ale uważa się, że czynniki genetyczne i brak rozwoju komórek nerwowych w mózgu w czasie ciąży mogą mieć na to wpływ. Niektóre dzieci z autyzmem mają również AS. Powoduje to trudności w sytuacjach społecznych i rozumieniu emocji u innych. Osoby z AS często wykazują intensywne zainteresowanie pewnymi tematami lub przedmiotami, nawet jeśli nie rozumieją dlaczego. Dzieci z AS mogą uczyć się różnych umiejętności w takim samym tempie, jak inne dzieci. Mogą mieć jednak trudności ze zrozumieniem, dlaczego inni nie chcą czegoś robić, a także dlaczego inna osoba ma inne zdanie na jakiś temat.

Objawy zespołu Aspergera są podobne do objawów autyzmu wysokofunkcjonującego, ale wiążą się z mniejszą liczbą problemów. Obejmują one problemy z komunikacją i interakcją społeczną, a także ograniczone zainteresowania i hobby, które mogą wydawać się obce osobom z otoczenia. Osoby z zespołem Aspergera chcą komunikować się w sposób jasny i szczery, co oznacza, że często potrzebują wsparcia ze strony innych osób w sytuacjach interpersonalnych lub przy wyrażaniu swoich uczuć.

Leczenie zespołu Aspergera

Ponieważ zespół Aspergera wpływa na komunikację, osoby z tym zespołem powinny uzyskać pomoc w nauce jasnego i szczerego porozumiewania się. Leczenie w przypadku AS może obejmować terapię mowy i języka, terapię zajęciową, psychologię i poradnictwo. Leczenie trudności w komunikacji może również obejmować stosowanie technologii wspomagających. Rodzaj terapii, która jest najlepsza dla każdej osoby, zależy od jej potrzeb i nasilenia objawów. Osoby z AS powinny mieć świadomość, że inni mogą nie rozumieć ich tak dobrze, jak osoby z autyzmem.

Nawet jeśli osoba z AS dysponuje bogatym słownictwem, jej styl mówienia może nie być uznawany za elokwentny. Niektóre osoby z AS irytują się także z powodu słabych umiejętności komunikacyjnych i złych manier. Osoby z AS powinny szanować innych, niezależnie od tego, czy rozumieją, co mówi druga osoba.

Diagnoza zespołu Aspergera

Zespół Aspergera diagnozuje się na podstawie objawów występujących u danej osoby oraz jej wieku w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku. Osoba z AS może mieć inne zaburzenia, takie jak trudności w uczeniu się lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), co może utrudniać rozpoznanie AS. AS bywa również mylone ze schizofrenią lub innymi formami psychozy. ZZSK może być zdiagnozowane w każdym wieku, ale im wcześniej zostanie rozpoznane, tym lepsze będzie leczenie. ZZSK jest często mylone z innymi schorzeniami, takimi jak ADHD czy lęk społeczny.

Może to być mylące dla rodziców i lekarzy, ponieważ ZZSK wpływa na zdolność osoby do komunikacji i interakcji społecznych, co może utrudniać rozpoznanie. Chorobę AS można zdiagnozować na podstawie wieku danej osoby w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku, objawów występujących u danej osoby oraz historii choroby i historii rodziny tej osoby.

Jakie są skutki zespołu Aspergera?

Zespół Aspergera wpływa na wiele sfer życia osoby i może powodować wiele frustracji. Osoby z AS często mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, różnych ras i kultur. Mogą też mieć szczególne zainteresowania, których nie podzielają inne osoby. Na przykład, osoba z AS może bardzo interesować się technologią, samochodami lub pociągami. Zainteresowanie to może być tak duże, że zdominuje życie tej osoby. Jednak osoby z AS często chcą uczestniczyć w życiu innych, co może być przyczyną frustracji.

Osoby z AS często mają obsesyjne zainteresowania, które zmieniają się z chwili na chwilę. Zainteresowanie pociągami może zmienić się w zainteresowanie samolotami. Osoby z AS mogą wykazywać szczególne zainteresowanie jednym tematem, np. pociągami, lub tematem ogólnym, np. rządem. Osoby z AS mogą mieć również tendencję do fiksowania się na pewnych tematach lub potrzebę rutyny. Niektórzy mogą mieć potrzebę porządku, a inni potrzebę przewidywalności.

Objawy zespołu Aspergera

Objawy zespołu Aspergera są różne dla każdego, ale często są zauważalne we wczesnym dzieciństwie. U niektórych osób symptomy mogą pojawić się w tym samym czasie, podczas gdy u innych stają się stopniowo coraz bardziej zauważalne. Trudności z komunikacją społeczną i rozumieniem sygnałów niewerbalnych. Powtarzające się zachowania i nietypowe zainteresowania, które nie zmieniają się z wiekiem. Częste zapotrzebowanie na rutynę, porządek lub przewidywalność w życiu. Niezrozumienie, dlaczego inni ludzie mają inne upodobania lub niechęci niż oni.

Ostatnie wpisy do artykułu

Jak wykorzystać samorzecznictwo do rozwiązywania uświadamiania społeczeństwa?

Samorządność to zdolność do samodzielnego myślenia, decydowania i działania - także w odniesieniu do świadomeg

Czytaj dalej

Jak wygląda życie osób ze spektrum autyzmu?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ spektrum autyzmu różni się w zależności od osoby. Poniżej pod

Czytaj dalej

Co rodzice powinni wiedzieć o autyzmie: Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Czy wiesz, że 1 na 68 dzieci cierpi na spektrum autyzmu? To ponad 3 miliony dzieci w samych Stanach Zjednoczon

Czytaj dalej

Jak wyglądają spotkania osób w spektrum autyzmu?

Podobnie jak wszyscy inni, osoby ze spektrum autyzmu mogą chcieć spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Jednak

Czytaj dalej