Terapia dla osób z autyzmem: Jak to wygląda?

Terapia dla osob z autyzmem

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to zróżnicowana grupa zaburzeń rozwojowych charakteryzujących się trudnościami w interakcjach społecznych i komunikacji. Osoby z ASD mają problemy z rozumieniem tego, co się do nich mówi i co mają na myśli, a także często przejawiają powtarzające się zachowania. Nie ma jednej przyczyny autyzmu, jednak najnowsze badania sugerują, że zaburzenia te mogą być związane z genetyką, a także z czynnikami środowiskowymi, takimi jak wirusy czy bakterie. Chociaż nie istnieje jeszcze lekarstwo na autyzm, dostępnych jest wiele różnych metod leczenia, które poprawiają jakość życia osób z ASD i ich rodzin. Należą do nich terapie behawioralne, leki, terapie integracji sensorycznej oraz zmiany w diecie.

Korzyści z terapii dla osób z autyzmem

Autyzm jest złożonym zaburzeniem, które wpływa na zdolność jednostki do komunikacji i interakcji z innymi. Terapie różnią się w zależności od osoby, ale jest kilka rzeczy, z których skorzystają wszystkie osoby z autyzmem. Należą do nich: zrozumienie stylów komunikacji i sposobów skuteczniejszej interakcji z innymi. Osoby z autyzmem mogą również zauważyć, że terapia pomaga im w zrozumieniu własnych emocji i bardziej zrozumiałym wyrażaniu uczuć. Prawdopodobnie zwiększy się także ich zdolność do nawiązywania przyjaźni i tworzenia znaczących relacji z innymi. Dzieje się tak, ponieważ osoby z ASD często borykają się z takimi problemami, jak niska samoocena i lęk społeczny. Terapia dla osób z ASD może także przynieść pozytywne zmiany fizyczne. Wiele osób z autyzmem doświadcza bowiem zaparć i problemów trawiennych spowodowanych niedoborem pewnych witamin lub minerałów. Są to także częste skutki uboczne niektórych leków stosowanych w leczeniu ASD.

Terapia behawioralna w autyzmie

Wiele osób z ASD ma bardzo ograniczone lub powtarzające się wzorce zachowań. Są one czasami określane jako "stimming" i mogą stanowić niepokojący i uciążliwy aspekt codziennego życia. Osoby z ASD mogą mieć również trudności z regulacją emocji lub panowaniem nad impulsami. W przypadku takich osób terapia behawioralna może pomóc w opanowaniu niepokoju i zmniejszeniu impulsywności. Może to obejmować naukę autotematyzmu, uspokajania się w sytuacjach stresowych lub kontrolowania emocji. Typowa terapia behawioralna opiera się na zasadach modyfikacji zachowań i jest prowadzona przez terapeutę. Pacjenci są edukowani w zakresie umiejętności społecznych, umiejętności życia codziennego oraz wpływu leków na zachowanie. Dokłada się wszelkich starań, aby zaspokoić specyficzne potrzeby każdej osoby.

Terapie integracji sensorycznej

Osoby z autyzmem często doświadczają problemów sensorycznych, w tym problemów ze zmysłem węchu, smaku, słuchu i wzroku. Osoby z ASD mogą na przykład mieć słaby lub słabo rozwinięty zmysł węchu albo schorzenie, które wymaga noszenia okularów lub soczewek kontaktowych, ale powoduje trudności w prawidłowym widzeniu lub słyszeniu. Terapia integracji sensorycznej ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez skoordynowane oddziaływanie na poszczególne zmysły. Osoba z ASD może na przykład otrzymać słuchawki aktywowane zapachem lub mieć aktywowany zmysł węchu za pomocą maści. Innym przykładem jest wykorzystanie stymulacji dotykowej w celu zaangażowania mózgu osoby z ASD, a tym samym zwiększenia jej rozumienia wzroku i słuchu. Może to obejmować terapię taką jak Vision and Tactile Treatment, która wykorzystuje interfejs komputerowy do wizualnej i dotykowej stymulacji mózgu osoby z ASD.

Inne terapie stosowane w autyzmie

Aby pomóc osobom z ASD poprawić jakość ich życia, stosuje się wiele innych rodzajów terapii. Niektóre z nich to:

Wpływ terapii na życie osób z autyzmem

Osoby z autyzmem doświadczają wysokiego stopnia izolacji społecznej oraz braku zrozumienia własnych potrzeb i pragnień. Dlatego terapia pozwala im nawiązywać relacje i budować wspierające się społeczności. Wiele osób z autyzmem ma nadzieję na znalezienie partnera i założenie rodziny. Mogą one chcieć poprawić swoje umiejętności społeczne i nabrać pewności siebie, by wejść na rynek pracy. Terapia może pomóc w tych kwestiach, dostarczając wzorców do naśladowania, ćwicząc rozmowy i umiejętności oraz udzielając praktycznych rad, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Terapia może także pomóc osobom z ASD w przezwyciężeniu lęków i niepewności, które mogą powstrzymywać je przed nawiązywaniem znaczących relacji z innymi. Niektóre osoby z ASD korzystają także z nauki radzenia sobie z problemami sensorycznymi i skuteczniejszej regulacji emocji.

Wnioski

Obecnie nie ma lekarstwa na autyzm. Jednak terapie, takie jak terapia behawioralna i terapia integracji sensorycznej, mogą pomóc osobom z ASD poprawić jakość ich życia i zbudować wspierające sieci relacji. Terapie te mogą także pomóc osobom z autyzmem w radzeniu sobie z emocjami i lepszym zrozumieniu własnych potrzeb.

Ostatnie wpisy do artykułu

Jak wykorzystać samorzecznictwo do rozwiązywania uświadamiania społeczeństwa?

Samorządność to zdolność do samodzielnego myślenia, decydowania i działania - także w odniesieniu do świadomeg

Czytaj dalej

Jak wygląda życie osób ze spektrum autyzmu?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ spektrum autyzmu różni się w zależności od osoby. Poniżej pod

Czytaj dalej

Co rodzice powinni wiedzieć o autyzmie: Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Czy wiesz, że 1 na 68 dzieci cierpi na spektrum autyzmu? To ponad 3 miliony dzieci w samych Stanach Zjednoczon

Czytaj dalej

Jak wyglądają spotkania osób w spektrum autyzmu?

Podobnie jak wszyscy inni, osoby ze spektrum autyzmu mogą chcieć spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Jednak

Czytaj dalej