Spektrum autyzmu – charakterystyka zaburzenia

Charakterystyka spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to stan, który wpływa na zachowania społeczne, umiejętności komunikacyjne i zainteresowania dzieci. Na autyzm może chorować do pięciu procent populacji. Przyczyny tego zaburzenia pozostają nieznane i nie ma na nie lekarstwa. Wykazano jednak, że grupy wsparcia, edukacja i interwencje pomagają dzieciom z autyzmem lepiej rozumieć swoje uczucia i współdziałać z innymi.

Wiele osób z zaburzeniami ze spektrum ASD woli nie być zaszufladkowanych lub przypisanych do określonej kategorii lub protokołu leczenia, ponieważ często czuje się w ten sposób ograniczana lub zawęża się jej możliwości. Ludzie są przecież indywidualistami, dlatego ważne jest, aby mieli możliwość dostosowania swoich planów opieki do własnych potrzeb, tak aby osiągnąć swoje osobiste cele i aspiracje. Doceniamy fakt, że szpitale próbują nowych rozwiązań, aby zapewnić pacjentom i ich rodzinom lepsze doświadczenia, takich jak partnerstwo organizacji Autism Speaks ze szpitalami z jedną salą.

Jednak takie podejście powinno koncentrować się na aktywnym angażowaniu całej rodziny w otwartą rozmowę o tym, jakie metody leczenia mogą być dla niej odpowiednie, zamiast zmuszać rodziców do przebywania w sytuacjach, w których w przyszłości mogą nie czuć się komfortowo. Ponadto uważamy, że pacjenci i rodziny powinni wiedzieć, kiedy istnieją mniej inwazyjne metody leczenia, aby mogli podejmować w świadome decyzje.

Wpływ spektrum autyzmu na funkcjonowanie człowieka

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają na sposób, w jaki dana osoba komunikuje się i odnosi się do innych. Osoby z ASD mogą mieć trudności ze zrozumieniem wyrazu twarzy, języka ciała i tonu głosu. Mogą mieć również trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych, takich jak kolor czerwony, głośne lub ostre dźwięki i faktury. W rezultacie mogą mieć powtarzające się zachowania i trudności z akceptacją zmian. Dzieci z ASD mogą mieć poczucie, że nie są rozumiane lub akceptowane przez innych, co może prowadzić do negatywnych uczuć, takich jak frustracja, złość i smutek.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Spektrum zaburzeń autystycznych to termin używany do opisu grupy zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczące deficyty społeczne i mogą skutkować ograniczonym codziennym funkcjonowaniem. Aby zdiagnozować ASD, u dziecka muszą występować znaczące zaburzenia komunikacji i interakcji społecznej (tzn. nie może to być tylko opóźnienie w mówieniu lub chodzeniu w porównaniu z rówieśnikami). Ponadto dziecko musi wykazywać powtarzające się zachowania, nietypowe zainteresowania oraz brak lub niewłaściwe zachowania rozstrajające. Szacuje się, że zaburzenia ASD występują u jednego procenta dzieci i są cztery razy częstsze u chłopców niż u dziewczynek.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to szerokie pojęcie, często używane do opisania grupy zaburzeń, które mają wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i komunikacyjny. Często uważa się, że dzieci z ASD cierpią na jakąś szczególną chorobę mózgu, taką jak napady, udary lub infekcje. Nie ma jednak jednoznacznej przyczyny zaburzeń ASD, dlatego niektórzy badacze sugerują, że ASD to stan, który wpływa na rozwój całego dziecka.

Autyzm w różnych aspektach

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to szeroki termin używany do opisu grupy zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczące deficyty społeczne i mogą skutkować ograniczonym codziennym funkcjonowaniem. Rodzaje ASD, które wchodzą w zakres tego terminu, obejmują zespół Retta, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe - nieokreślone inaczej. Mimo że zaburzenia te są często grupowane razem, mogą mieć różne przyczyny i różne sposoby leczenia. Niektóre dzieci z ASD mają bardzo łagodne objawy, podczas gdy inne cierpią na znacznie cięższą postać tego zaburzenia. Około jedna trzecia osób z ASD jest w pewnym stopniu niepełnosprawna intelektualnie, co oznacza, że ich poziom funkcjonowania może być niższy w porównaniu z wiekiem. Przyczyn niepełnosprawności może być wiele, np. stany chorobowe powodujące opóźnienie rozwoju lub czynniki genetyczne.

Autyzm – spektrum zaburzeń

Osoby z ASD często mają problemy z komunikacją i interakcją społeczną. Mogą mieć trudności z wyobraźnią, myśleniem lub koncentracją. U niektórych osób z ASD objawy są bardzo łagodne, podczas gdy u innych występują w znacznie poważniejszej formie. Tradycyjnie zaburzenia z grupy ASD były grupowane pod jednym pojęciem: spektrum zaburzeń autystycznych (autism spectrum disorder - ASD). Jednak obecnie badacze zdają sobie sprawę, że te zaburzenia bardzo się od siebie różnią, dlatego ASD jest obecnie odrębną diagnozą. Spektrum zaburzeń autystycznych to szeroki termin używany do opisu grupy zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczące deficyty społeczne i mogą skutkować ograniczonym codziennym funkcjonowaniem.

Aby zdiagnozować ASD, u dziecka muszą występować znaczące zaburzenia komunikacji i interakcji społecznej (tzn. nie może to być tylko opóźnienie w mówieniu lub chodzeniu w porównaniu z rówieśnikami). Ponadto dziecko musi wykazywać powtarzające się zachowania, nietypowe zainteresowania oraz brak lub niewłaściwe zachowania rozstrajające. Szacuje się, że zaburzenia ASD występują u jednego procenta dzieci i są cztery razy częstsze u chłopców niż u dziewczynek.

Ostatnie wpisy do artykułu

Jak wykorzystać samorzecznictwo do rozwiązywania uświadamiania społeczeństwa?

Samorządność to zdolność do samodzielnego myślenia, decydowania i działania - także w odniesieniu do świadomeg

Czytaj dalej

Jak wygląda życie osób ze spektrum autyzmu?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ spektrum autyzmu różni się w zależności od osoby. Poniżej pod

Czytaj dalej

Co rodzice powinni wiedzieć o autyzmie: Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Czy wiesz, że 1 na 68 dzieci cierpi na spektrum autyzmu? To ponad 3 miliony dzieci w samych Stanach Zjednoczon

Czytaj dalej

Jak wyglądają spotkania osób w spektrum autyzmu?

Podobnie jak wszyscy inni, osoby ze spektrum autyzmu mogą chcieć spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Jednak

Czytaj dalej